P&C TAX

호주세금환금:: 2022년 저소득층/중산층 세액공제

PNCTAX
2022.01.07 09:27 570 0

본문

안녕하세요 호주 세금/연금 젼문 피앤씨 텍스 회계입니다. 

작년에 발표된 2021-2022 federal budget 내용에 따르면 저소득층/중산층 세액공제가 2022회계연도까지 연장이 되었습니다. 

2022회계연도에 적용될 세율과 계산법이 궁금하시다면 아래의 링크를 통해서 확인해주세요.


▶▶▶클릭!! 호주세금환급:: 2022년 저소득층/중산층 세액공제 ◀◀◀ 


추가로 문의사항이 있으실 경우 저희 카카오톡 pnctax를 친구추가 후 연락주세요~ 


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax 

호주 오피스 07 3142 5244

호주모바일 0434 559 061

한국에서 070 4806 6621

홈페이지 www.pnctax.net

주소 Level 7/138 Albert street, Brisbane City QLD 4000

블로그 https://blog.naver.com/pnctax

페북 https://www.facebook.com/pnctax/

선브리즈번 https://bit.ly/2ZzAwgr     

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
PNCTAX 2022.07.02 387
PNCTAX 2022.08.05 35
PNCTAX 2022.08.03 62
PNCTAX 2022.07.11 360
PNCTAX 2022.07.06 351
PNCTAX 2022.06.24 264
PNCTAX 2022.06.22 368
PNCTAX 2022.06.17 441
PNCTAX 2022.06.15 255
PNCTAX 2022.06.10 308
PNCTAX 2022.06.06 379
PNCTAX 2022.06.03 214
PNCTAX 2022.05.30 215
PNCTAX 2022.05.25 270
PNCTAX 2022.05.20 280
PNCTAX 2022.05.16 328
PNCTAX 2022.05.11 320
PNCTAX 2022.05.06 322
PNCTAX 2022.05.04 349
PNCTAX 2022.04.29 333
PNCTAX 2022.04.27 296
PNCTAX 2022.04.22 268
PNCTAX 2022.04.22 251
PNCTAX 2022.04.11 403
PNCTAX 2022.04.08 441
PNCTAX 2022.04.06 465
PNCTAX 2022.04.01 414
PNCTAX 2022.03.30 356
PNCTAX 2022.03.23 527
PNCTAX 2022.03.18 408
PNCTAX 2022.03.16 533
PNCTAX 2022.03.11 630
PNCTAX 2022.03.09 463
PNCTAX 2022.03.07 453
PNCTAX 2022.03.02 528
PNCTAX 2022.02.25 577
PNCTAX 2022.02.23 518
PNCTAX 2022.02.18 531
PNCTAX 2022.02.16 586
PNCTAX 2022.02.11 545
PNCTAX 2022.02.09 570
PNCTAX 2022.02.04 600
PNCTAX 2022.02.01 546
PNCTAX 2022.01.27 555
PNCTAX 2022.01.24 484
PNCTAX 2022.01.20 550
PNCTAX 2022.01.18 588
PNCTAX 2022.01.16 584
PNCTAX 2022.01.13 556
PNCTAX 2022.01.11 592
PNCTAX 2022.01.07 571
PNCTAX 2022.01.06 1,038
PNCTAX 2021.11.29 813
PNCTAX 2021.11.26 747
PNCTAX 2021.11.26 757
PNCTAX 2021.11.25 736
PNCTAX 2021.11.25 731
PNCTAX 2021.10.28 767
PNCTAX 2021.07.26 1,926
PNCTAX 2021.07.22 1,343
PNCTAX 2021.07.12 1,842
PNCTAX 2021.06.30 1,732
PNCTAX 2021.05.12 1,758
PNCTAX 2021.05.10 1,729
PNCTAX 2021.05.05 1,749
PNCTAX 2021.04.29 1,988
PNCTAX 2021.04.19 1,473
PNCTAX 2021.04.13 1,355
PNCTAX 2021.03.23 1,692
PNCTAX 2021.03.16 1,700
PNCTAX 2021.03.08 1,642
PNCTAX 2021.03.02 1,449
PNCTAX 2021.02.23 1,585
PNCTAX 2021.02.22 1,415
PNCTAX 2021.02.08 1,829
PNCTAX 2021.02.04 1,533
PNCTAX 2021.01.25 1,551
PNCTAX 2021.01.19 1,814
PNCTAX 2021.01.18 1,605
PNCTAX 2021.01.15 1,648
PNCTAX 2021.01.04 2,114
PNCTAX 2020.12.02 2,589
PNCTAX 2020.10.26 2,755
PNCTAX 2020.10.02 2,163
PNCTAX 2020.08.31 3,135
PNCTAX 2020.08.20 2,623
PNCTAX 2020.08.19 2,946
PNCTAX 2020.08.18 2,261
PNCTAX 2020.08.17 2,854
PNCTAX 2020.08.13 2,332
PNCTAX 2020.08.12 2,432
PNCTAX 2020.08.11 1,930
PNCTAX 2020.07.28 2,540
PNCTAX 2020.07.25 2,209
PNCTAX 2020.07.14 2,985
PNCTAX 2020.07.03 3,378
PNCTAX 2020.07.03 3,292
PNCTAX 2020.06.25 3,257
PNCTAX 2020.06.24 2,643
PNCTAX 2020.06.22 3,297