ECCQ

ECCQ 무료 간섬유화 검사 / 지방간 평가 (B형 간염, C형 간염 보유자를 위한)

ECCQ
2023.06.26 18:38 1,125 0

본문

정기적인 간섬유화 스캔/간탄력도 검사를 통해
간 손상을 초기에 진단 할 수 있습니다.

⬇️의뢰서 양식 다운로드 웹사이트
https://eccq.com.au/what-we-do/health/bbv/bbv-korean/

-
☎️(07) 3844 9166
????0428 484 595
????카카오톡: koreaneccq
????korean@eccq.com.au
????ECCQ 웹사이트: https://eccq.com.au/what-we-do/health/bbv/bbv-korean/
????선브리즈번 썬카페 ECCQ

#브리즈번 #간섬유화 #만성간염 #B형간염 #C형간염 #ECCQ #간섬유화스캔 


1226cca68e97eecde68b4c2a316c69de_1687772291_0531.png
 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 215
ECCQ 2024.04.09 409
ECCQ 2024.03.21 466
ECCQ 2024.01.24 645
ECCQ 2024.01.22 731
ECCQ 2023.12.20 843
ECCQ 2023.12.15 801
ECCQ 2023.12.10 799
ECCQ 2023.11.22 802
ECCQ 2023.11.20 735
ECCQ 2023.11.02 814
ECCQ 2023.10.26 914
ECCQ 2023.10.09 986
ECCQ 2023.09.25 1,076
ECCQ 2023.09.20 985
ECCQ 2023.09.11 1,043
ECCQ 2023.08.23 1,048
ECCQ 2023.08.23 1,060
ECCQ 2023.08.21 960
ECCQ 2023.08.17 936
ECCQ 2023.08.14 907
ECCQ 2023.08.07 930
ECCQ 2023.07.27 957
ECCQ 2023.07.17 1,018
ECCQ 2023.07.12 1,067
ECCQ 2023.07.05 1,060
ECCQ 2023.06.26 1,126
ECCQ 2023.06.13 1,182
ECCQ 2023.06.12 1,302
ECCQ 2023.06.07 1,060
ECCQ 2023.05.25 1,102
ECCQ 2023.05.15 1,185
ECCQ 2023.05.15 1,336
ECCQ 2023.05.10 1,209
ECCQ 2023.04.24 1,321
ECCQ 2023.04.16 1,300
ECCQ 2023.03.15 1,536
ECCQ 2023.03.15 1,625
ECCQ 2023.03.01 1,540
ECCQ 2023.03.01 1,484