ECCQ

Subsidised Certificate 2 in Community Pharmacy 코스

ECCQ
2023.07.12 20:43 1,066 0

본문

안녕하세요. 


Community pharmacy Certificate 2를 이수할 수 있는 코스를 발견해서 썬브리즈번 이용하시는 분들께 혹시라도 도움이 될까 하여 정보 공유합니다. 


7주간 풀타임으로 진행되는 코스이며 10일의 실습 과정이 있다고 하네요. 


자세한 정보 및 신청 문의는 첨부된 파일을 확인해주세요.  


f1f450af23c3873eb2ecbddb7109acd2_1689161614_4862.png 
댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.05.09 215
ECCQ 2024.04.09 409
ECCQ 2024.03.21 466
ECCQ 2024.01.24 645
ECCQ 2024.01.22 731
ECCQ 2023.12.20 842
ECCQ 2023.12.15 801
ECCQ 2023.12.10 799
ECCQ 2023.11.22 801
ECCQ 2023.11.20 735
ECCQ 2023.11.02 814
ECCQ 2023.10.26 914
ECCQ 2023.10.09 986
ECCQ 2023.09.25 1,075
ECCQ 2023.09.20 984
ECCQ 2023.09.11 1,043
ECCQ 2023.08.23 1,047
ECCQ 2023.08.23 1,059
ECCQ 2023.08.21 958
ECCQ 2023.08.17 935
ECCQ 2023.08.14 907
ECCQ 2023.08.07 930
ECCQ 2023.07.27 956
ECCQ 2023.07.17 1,018
ECCQ 2023.07.12 1,067
ECCQ 2023.07.05 1,059
ECCQ 2023.06.26 1,125
ECCQ 2023.06.13 1,182
ECCQ 2023.06.12 1,302
ECCQ 2023.06.07 1,060
ECCQ 2023.05.25 1,102
ECCQ 2023.05.15 1,185
ECCQ 2023.05.15 1,336
ECCQ 2023.05.10 1,209
ECCQ 2023.04.24 1,321
ECCQ 2023.04.16 1,300
ECCQ 2023.03.15 1,536
ECCQ 2023.03.15 1,624
ECCQ 2023.03.01 1,540
ECCQ 2023.03.01 1,484