ECCQ

[시드니 코비드 백신 설명회 영상] 1차 설명회, 2차 설명회 영상 모두 있습니다.

ECCQ
2021.10.20 11:24 2,642 0

본문

시드니에서 진행되었던 코비드 백신 설명회 영상을 공유합니다.시드니 한인 네트워크가 준비했던 9월에 진행되었던 1차 설명회

<이은아 박사와 함께 하는 한인 코비드 백신 온라인 설명회>  

https://youtu.be/43YtSkWjkpo

질의 응답 (Q&A)

https://youtu.be/qpk-5IzLYDg10월에 진행했던 GP 허정윤 선생님과 함께하는 2차 설명회

<코비드 백신 설명회 영상 - 일반의 허정윤 선생님과 함께

https://youtu.be/-Niki1NoJYg  

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2024.04.09 123
ECCQ 2024.03.21 199
ECCQ 2024.01.24 388
ECCQ 2024.01.22 470
ECCQ 2023.12.20 608
ECCQ 2023.12.15 575
ECCQ 2023.12.10 624
ECCQ 2023.11.22 633
ECCQ 2023.11.20 568
ECCQ 2023.11.02 647
ECCQ 2023.10.26 751
ECCQ 2023.10.09 796
ECCQ 2023.09.25 878
ECCQ 2023.09.20 816
ECCQ 2023.09.11 883
ECCQ 2023.08.23 885
ECCQ 2023.08.23 892
ECCQ 2023.08.21 774
ECCQ 2023.08.17 759
ECCQ 2023.08.14 744
ECCQ 2023.08.07 757
ECCQ 2023.07.27 792
ECCQ 2023.07.17 846
ECCQ 2023.07.12 896
ECCQ 2023.07.05 877
ECCQ 2023.06.26 940
ECCQ 2023.06.13 1,001
ECCQ 2023.06.12 1,133
ECCQ 2023.06.07 904
ECCQ 2023.05.25 947
ECCQ 2023.05.15 1,028
ECCQ 2023.05.15 1,147
ECCQ 2023.05.10 1,045
ECCQ 2023.04.24 1,133
ECCQ 2023.04.16 1,123
ECCQ 2023.03.15 1,343
ECCQ 2023.03.15 1,454
ECCQ 2023.03.01 1,354
ECCQ 2023.03.01 1,289
ECCQ 2023.02.13 1,412