ECCQ

[BBV] 만성 간염이 있는데 건강 보조제를 먹어도 될까요?

ECCQ
2022.01.27 21:46 2,260 0

본문

2022년 1월 28일 금요일. 비젼위클리에 게시되는 내용입니다.간에 좋다는 건강 보조제.. 정말 간에 도움이 될까요⁉️

 


0a8b1f2d0608bde477fd3caeb6a5c525_1643287325_4697.jpg
 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2022.04.22 2,633
ECCQ 2022.04.19 1,999
ECCQ 2022.03.29 1,989
ECCQ 2022.03.22 2,490
ECCQ 2022.03.22 2,294
ECCQ 2022.03.13 2,579
ECCQ 2022.01.27 2,261
ECCQ 2022.01.20 2,312
ECCQ 2021.12.21 2,862
ECCQ 2021.12.17 2,434
ECCQ 2021.12.01 2,776
ECCQ 2021.11.25 2,491
ECCQ 2021.11.10 2,297
ECCQ 2021.11.10 2,682
ECCQ 2021.11.03 2,390
ECCQ 2021.10.25 2,742
ECCQ 2021.10.20 2,934
ECCQ 2021.10.14 2,295
ECCQ 2021.10.14 2,606
ECCQ 2021.09.29 2,315
ECCQ 2021.09.29 2,336
ECCQ 2021.09.22 2,782
ECCQ 2021.09.21 2,329
ECCQ 2021.09.21 2,173
ECCQ 2021.09.08 2,331
ECCQ 2021.08.18 2,380
ECCQ 2021.08.11 2,684
ECCQ 2021.08.07 2,730
ECCQ 2021.08.03 2,409
ECCQ 2021.07.21 2,442
ECCQ 2021.07.19 2,399
ECCQ 2021.07.14 2,278
ECCQ 2021.07.14 2,478
ECCQ 2021.07.08 2,460
ECCQ 2021.07.01 2,797
ECCQ 2021.07.01 2,420