SunBrisbane LOGO ECCQ

ECCQ

2022년 세계 간염의 날 기념 지역사회 포럼 in Toowoomba

ECCQ
2022.06.16 14:57 152 0

본문

안녕하세요. 올해는 저희팀이 투움바에서 세계 간염의 날을 기념하고자 합니다.

투움바나 그 주변에 계신 분들 7월 30일 토요일 기억해주세요!

75dde1c29cb7572c57cd5b141b3648da_1655358829_0375.png

???? 무료 다문화 지역사회 포럼
???? 7월 30일 토요일 오전 10시부터 오후 12시30분까지
???? Toowoomba City Library Community Room
???? 최신 간염에 대한 정보와 자료, 퀴즈 및 상품, 기념품
???? 간단한 점심과 모닝티도 제공.
✅ 참가신청: DM, 이메일 korean@eccq.com.au, 0428 484 595 중 편하신 방법을 선택하여, 연락주세요.
 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2022.08.03 46
ECCQ 2022.07.26 56
ECCQ 2022.07.12 116
ECCQ 2022.07.06 131
ECCQ 2022.07.06 143
ECCQ 2022.06.30 165
ECCQ 2022.06.30 152
ECCQ 2022.06.30 144
ECCQ 2022.06.16 153
ECCQ 2022.06.16 160
ECCQ 2022.06.09 168
ECCQ 2022.06.03 241
ECCQ 2022.06.03 178
ECCQ 2022.05.23 596
ECCQ 2022.05.19 198
ECCQ 2022.05.11 233
ECCQ 2022.05.11 254
ECCQ 2022.05.11 197
ECCQ 2022.05.04 338
ECCQ 2022.04.24 250
ECCQ 2022.04.22 381
ECCQ 2022.04.19 314
ECCQ 2022.03.29 376
ECCQ 2022.03.22 637
ECCQ 2022.03.22 390
ECCQ 2022.03.13 430
ECCQ 2022.01.27 638
ECCQ 2022.01.20 721
ECCQ 2021.12.21 761
ECCQ 2021.12.17 721
ECCQ 2021.12.01 774
ECCQ 2021.11.25 790
ECCQ 2021.11.10 686
ECCQ 2021.11.10 685
ECCQ 2021.11.03 703
ECCQ 2021.10.25 753
ECCQ 2021.10.20 673
ECCQ 2021.10.14 653
ECCQ 2021.10.14 680
ECCQ 2021.09.29 736
ECCQ 2021.09.29 723
ECCQ 2021.09.22 861
ECCQ 2021.09.21 727
ECCQ 2021.09.21 685
ECCQ 2021.09.08 743
ECCQ 2021.08.18 901
ECCQ 2021.08.11 1,038
ECCQ 2021.08.07 1,087
ECCQ 2021.08.03 1,024
ECCQ 2021.07.21 1,070
ECCQ 2021.07.19 1,023
ECCQ 2021.07.14 941
ECCQ 2021.07.14 841
ECCQ 2021.07.08 829
ECCQ 2021.07.01 885
ECCQ 2021.07.01 842