SunBrisbane LOGO ECCQ

ECCQ

ASHM Hepatitis B Focus Groups - B형 간염 포커스 그룹 참여자 모집

ECCQ
2022.08.15 15:36 1,291 0

본문

B형 간염을 갖고 살아가는 분들 중 

지역사회에서 GP를 통해 관리를 받으시는 분의 의견을 묻는 포커스 그룹이 ASHM에 의해 진행되며, 그 참가자를 찾습니다.


포커스 그룹은 온라인 줌으로 8월 중에 영어로 진행되며, 참여하신 시간에 대해 시간당 200불의 보상이 제공됩니다.


자세한 내용은 아래 첨부된 안내자료를 확인 부탁드립니다.


참가신청 Expression of Interest

https://www.surveymonkey.com/r/ZQ2FQYV 4f1bd3d68bd93243cab931ebd1022a39_1660544669_8255.png 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
ECCQ 2023.09.20 8
ECCQ 2023.09.11 72
ECCQ 2023.08.23 140
ECCQ 2023.08.23 147
ECCQ 2023.08.21 130
ECCQ 2023.08.17 146
ECCQ 2023.08.14 177
ECCQ 2023.08.07 169
ECCQ 2023.07.27 187
ECCQ 2023.07.17 241
ECCQ 2023.07.12 298
ECCQ 2023.07.05 273
ECCQ 2023.06.26 342
ECCQ 2023.06.13 363
ECCQ 2023.06.12 474
ECCQ 2023.06.07 325
ECCQ 2023.05.25 360
ECCQ 2023.05.15 428
ECCQ 2023.05.15 467
ECCQ 2023.05.10 405
ECCQ 2023.04.24 518
ECCQ 2023.04.16 499
ECCQ 2023.03.15 695
ECCQ 2023.03.15 778
ECCQ 2023.03.01 730
ECCQ 2023.03.01 669
ECCQ 2023.02.13 770
ECCQ 2023.02.01 759
ECCQ 2023.02.01 660
ECCQ 2023.02.01 721
ECCQ 2023.01.17 722
ECCQ 2023.01.17 686
ECCQ 2023.01.02 632
ECCQ 2022.12.21 809
ECCQ 2022.11.30 818
ECCQ 2022.11.23 919
ECCQ 2022.11.17 957
ECCQ 2022.11.17 921
ECCQ 2022.11.17 766
ECCQ 2022.11.09 1,188
ECCQ 2022.09.01 1,270
ECCQ 2022.08.27 1,210
ECCQ 2022.08.27 1,308
ECCQ 2022.08.15 1,103
ECCQ 2022.08.15 1,292
ECCQ 2022.08.03 1,221
ECCQ 2022.07.26 1,012
ECCQ 2022.07.12 951
ECCQ 2022.07.06 939
ECCQ 2022.07.06 1,136
ECCQ 2022.06.30 957
ECCQ 2022.06.30 1,162
ECCQ 2022.06.30 935
ECCQ 2022.06.16 1,173
ECCQ 2022.06.16 1,204
ECCQ 2022.06.09 969
ECCQ 2022.06.03 1,284
ECCQ 2022.06.03 1,000
ECCQ 2022.05.23 1,707
ECCQ 2022.05.19 1,037
ECCQ 2022.05.11 1,467
ECCQ 2022.05.11 1,306
ECCQ 2022.05.11 1,192
ECCQ 2022.05.04 7,450
ECCQ 2022.04.24 1,224
ECCQ 2022.04.22 1,690
ECCQ 2022.04.19 1,217
ECCQ 2022.03.29 1,200
ECCQ 2022.03.22 1,638
ECCQ 2022.03.22 1,397
ECCQ 2022.03.13 1,466
ECCQ 2022.01.27 1,478
ECCQ 2022.01.20 1,570
ECCQ 2021.12.21 1,881
ECCQ 2021.12.17 1,581
ECCQ 2021.12.01 1,842
ECCQ 2021.11.25 1,742
ECCQ 2021.11.10 1,517
ECCQ 2021.11.10 1,755
ECCQ 2021.11.03 1,599
ECCQ 2021.10.25 1,799
ECCQ 2021.10.20 1,863
ECCQ 2021.10.14 1,502
ECCQ 2021.10.14 1,718
ECCQ 2021.09.29 1,554
ECCQ 2021.09.29 1,541
ECCQ 2021.09.22 1,881
ECCQ 2021.09.21 1,514
ECCQ 2021.09.21 1,449
ECCQ 2021.09.08 1,622
ECCQ 2021.08.18 1,683
ECCQ 2021.08.11 1,915
ECCQ 2021.08.07 1,999
ECCQ 2021.08.03 1,774
ECCQ 2021.07.21 1,799
ECCQ 2021.07.19 1,768
ECCQ 2021.07.14 1,688
ECCQ 2021.07.14 1,775
ECCQ 2021.07.08 1,780
ECCQ 2021.07.01 1,916